Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Mały Sklepik Krzysztof Niegolewski z siedzibą w Poznaniu ul. Turkusowa 1/39.

Dane osobowe

Korzystając z naszych usług jesteś proszony o podanie swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Cele przetwarzania danych:

- świadczenie usług oferowanych w sklepie,

- zakładania i zarządzania kontem lub kontami oraz zapewnienia obsługi konta i transakcji, 

- zapewnienie obsługi usług płatniczych,

- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,

- marketingu bezpośredniego, obsługi reklamacji i zgłoszeń,

- wystawiania dokumentów księgowych.

 Przekazujemy dane osobowe podmiotom trzecim zwanymi podwykonawcami (na podstawie zawartej umowy powierzenia) w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania usługi.

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, prowadzenia konta lub udziału w programach, konkursach lub akcjach promocyjnych. Po zakończeniu umowy dane mogą być przechowywane, w celu dochodzenia roszczeń z niej wynikających (nie dłużej niż 10 lat).

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.


 


Nowości

Promocje

Sklep internetowy na oprogramowaniu Sky-Shop.pl SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie